Trường Mầm non Yên Lãng rất vinh dự và tự hào được chia sẻ những hoạt động của nhà trường trong thời gian vừa qua để cổ vũ tinh thần giảng dạy, học tập của cả cô và trò trong thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói rằng:

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân

Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.”.

 

Đúng thế! Tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại, thế hệ thanh niên là hiền tài của nguyên khí quốc gia.Thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao lòng yêu nước, khát vọng cháy bỏng, tinh thần sáng tạo. Từ khi có Đảng, có Bác Hồ, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, vai trò và sức mạnh của thanh niên nước ta càng được phát huy và bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam.

Chúng ta tự hào về thế hệ thanh niên thời kỳ kháng chiến đã cùng toàn dân "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước", giành độc lập tự do cho dân tộc và thống nhất đất nước. Và đối với thế hệ thanh niên như chúng ta hiện nay, đang sống trong thời kỳ hòa bình, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực mở rộng quan hệ quốc tế, hội nhập thế giới, thì việc thực hiện đúng vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của một người thanh niên đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Trường Mầm non Yên Lãng rất vinh dự và tự hào được chia sẻ những hoạt động của nhà trường trong thời gian vừa qua để cổ vũ tinh thần giảng dạy, học tập của cả cô và trò trong thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học

 

               Toàn cảnh trường mầm non Yên Lãng

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG CỔ VŨ TINH THẦN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP

Trong thời gian vừa qua, trường mầm non Yên Lãng đã tổ chức rất nhiều những hoạt động thiết thực, khơi dậy tinh thần hăng say, sáng tạo cổ vũ tinh thần giảng dạy, học tập, các hoạt động giáo dục của cả thầy và trò trong trường.

Không những tích cực tu dưỡng, rèn luyện mà còn cố gắng phấn đấu để dần dần hoàn thiện bản thân mình không chỉ trong hoạt động về chuyên môn mà trong nhiều hoạt động ở các cuộc thi và các phong trào thi đua khác.

 

Hội thi phòng chống bạo lực trẻ trong trường mầm non

Và dưới đây là những hình ảnh góc thư viện mà Đoàn viên thanh niên đã nỗlực phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, không ngừng học hỏi, đồng thời áp dụng nhiều nguyên liệu sẵn có tại địa phương để tạo ra nhiều đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động học và hoạt động chơi, trẻ được trải nghiệm đem lại hiệu quả rất cao, điều đặc biệt đó là góc thư viện của bé, góc bé cùng trải nghiệm đã được triển khai thực hiện và được các bậc cha mẹ rất hài lòng.

           

 

                

Thư viện giành cho mẹ và bé hàng năm luôn có sự thay đổi

 

     

 

       Khu trải nghiệm cho trẻ luôn được các bậc phụ huynh quan tâm

    

Sản phẩm hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo

Các đoàn viên thanh niên luôn có ý thức học hỏi, cầu thị nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của mình.Các đồng chí đoàn viên là giảng viên trẻ đã nhanh chóng trưởng thành về chuyên môn, trong giảng dạy đảm bảo chất lượng, các bài giảng đều đạt từ khá trở lên được học viên ghi nhận và đánh giá tốt.

    

    

                          Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm

Bên cạnh đó 100% đoàn viên luôn luôn tuyệt đối tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nói và làm theo đúng Nghị quyết. Đặc biệt hơn nữa trong thời gian nghỉ dịch Covid 19 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đoàn trường, Công đoàn kết hợp với đoàn thanh niên đã tích cực tham gia lao động vệ sinh khuôn viên, vườn hoa, vườn cây của trường, lau dọn vệ sinh trường lớp, phun khử trùng…