Ngày 25 tháng 12 năm 2020 cụm 3 tổ chức SHCM liên trường tại trường Mầm non Yên Lãng. Thành phần dự buổi SHCM gồm Hiệu trưởng, Phó HT và giáo viên cốt cán trong cụm 3 và các PHT phụ trách chuyên môn các cụm tham gia.

Chủ trì buổi SHCM cụm do đ/c Bùi Thị Kim Liên - Hiệu trưởng Trường MN Yên Lương.

Nội dung của buổi SHCM liên trường là tổ chức dạy 2 hoạt động với chủ đề: Hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng trải nghiệm.

1. Lĩnh vực PT nhận thức (Hoạt động góc) Mẫu giáo lớn, do cô giáo Hoàng Thị Giang và Đinh Thị Thủy thực hiện

2. Kỹ năng sống (Trẻ nói lời yêu thương) Mẫu giáo nhỡ, do cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung và cô Nguyễn Thị Sâm thực hiện

Các đồng chí giáo viên đã chuẩn bị tiết dạy một cách chu đáo về đồ dùng dạy học cho cô và trẻ đồ dùng tự tạo đẹp, sáng tạo, thiết kế bài dạy đầy đủ nội dung và phương pháp, sử dụng các phương pháp linh hoạt, sáng tạo, biết tận dụng mọi cơ hội đế phát huy tính tich cực của trẻ

Sau khi dự 2 hoạt động BTC đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên trao đổi, nhận xét những ưu điểm, hạn chế, những vướng mắc trong việc tổ chức HĐ và đưa ra những biện pháp để giáo viên các trường về thực hiện tốt hơn.

Buổi SHCM liên trường đã giúp cho giáo viên học hỏi, đúc rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ.

 

 

                                                     Hoạt động góc lớp mẫu giáo 5 tuổi